To.Two
7.7
 · 
Hàn Quốc · 2021
Phân loại:  Phạm tội · Kịch tính · Kinh dị
To.two là một ứng dụng truyền thông xã hội cực kỳ phổ biến với một sự đánh bắt; Bạn chỉ có thể vào dựa trên lời mời. Bộ phim truyền hình web này khám phá cách ứng dụng này tạo ra các rào cản xã hội giữa các sinh viên dựa trên những người có thể truy cập vào lời mời.